Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Anna Terruwe Fonds

Application forms are available in English at the bottom of this page.

Sinds 2021 is de Dr. Anna Terruwestichting verbonden aan het Radboud Fonds via een Fonds op Naam: het Anna Terruwe Fonds. Dit fonds ondersteunt wetenschappers en andere professionals die helpen het gedachtegoed van Dr. Anna Terruwe te laten voortleven, onder de aandacht te brengen en te vertalen naar een actuele wetenschappelijke en maatschappelijke context. Zo blijven de doelstellingen van de stichting in de toekomst gewaarborgd.

GV2803A6032 (1)

Wie was Anna Terruwe?

Anna Terruwe (1911-2004) vestigde zich in september 1945 als psychiater in Nijmegen. In haar praktijk concentreerde zij zich op psychotherapie, een specialisme dat in het naoorlogse Nederland volop in ontwikkeling was. Vanuit het contact met patiënten ontwikkelde zij bevestiging als centraal principe in de behandeling. Haar uitgangspunt was dat iemand zich alleen in de diepmenselijke, echte ontmoeting met een ander ontwikkelt tot een mens met een gezond gevoel van eigenwaarde. Als mensen elkaar ontmoeten met respect en zonder een tegenprestatie te verwachten, dan ervaren zij elkaar én zichzelf als goed en waardevol.

Anna Terruwe heeft in talrijke publicaties de werking van bevestiging als therapeutisch principe tot een leer willen systematiseren. Haar inzichten passen binnen bredere ontwikkelingen binnen de naoorlogse psychiatrie en psychologie. Haar gedachtegoed raakt nog altijd bredere actuele vragen waarmee (jonge) mensen in dit digitale tijdperk worstelen: contact met anderen, eigenwaarde en authenticiteit.

Anna Terruwe heeft in talrijke publicaties de werking van bevestiging als therapeutisch principe tot een leer willen systematiseren. Haar inzichten passen binnen bredere ontwikkelingen binnen de naoorlogse psychiatrie en psychologie. Haar gedachtegoed raakt nog altijd bredere actuele vragen waarmee (jonge) mensen in dit digitale tijdperk worstelen: contact met anderen, eigenwaarde en authenticiteit.

1920px-Deurne_Dr._Anna_Terruwe_Britt_Wikstrom

Voor meer informatie over de leer van Anna Terruwe lees dan de volgende hoofdstukken uit 'Bevindingen - Erfdeel en opdracht':

Lees ook dit artikel op de website van de Anna Terruwe Stichting.

Anna Terruwe Fonds

Het Dr. Anna Terruwe Fonds is opgericht als een Fonds op Naam binnen het Radboud Fonds. Het heeft als doel het gedachtegoed van Dr. Anna Terruwe te laten voortleven, onder de aandacht te brengen en te vertalen naar een actuele wetenschappelijke en maatschappelijke context.

Om dit te realiseren, ondersteunt het Anna Terruwe Fonds activiteiten als onderzoek, onderwijs en gerelateerde maatschappelijke dienstverlening op het terrein van de geestelijke gezondheid. Het gaat om activiteiten binnen of namens de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Deze dienen verband te houden met het gedachtegoed van Dr. Anna Terruwe en hierop voort te bouwen in de hedendaagse context.

Anna_Terruwe-4

Subsidie aanvragen?

  • Beurzen/projectsubsidies van het Anna Terruwe Fonds worden beschikbaar gesteld aan onderzoekers, studenten, onderwijsgevenden, beleidsmedewerkers, en professionals in de GGZ of maatschappelijke dienstverlening.
  • Alle aanvragen dienen een penvoerder te hebben die werkt binnen Radboud Universiteit of het Radboudumc. Deze persoon is verantwoordelijk voor de voortgang en rapporteert daarover op afgesproken momenten aan de adviescommissie.
  • Het Anna Terruwe Fonds stimuleert samenwerking met andere universiteiten, praktijkinstellingen en andere belanghebbenden. In aanvragen waarbij meerdere partijen zijn betrokken, wordt duidelijk aangegeven op welke wijze het project institutioneel verankerd is binnen de Radboud Universiteit en/of het Radboudumc.
  • Het Anna Terruwe Fonds werkt met calls, het is niet mogelijk buiten deze calls aanvragen in te dienen.
  • Om het jaar wordt een call gepubliceerd voor de subsidies. De eerste call wordt gepubliceerd in het najaar van 2023, de tweede in 2025, de laatste in 2027.

Deadline indienen

10 december 2023 14:00
Beoordeling & advies commissie

19 december 2023

Ontvangst feedback

Eind december 2023

Interviews kandidaten

9 januari 2024 10:00 – 14:00
Besluit

Medio januari 2024

Uiterlijke startdatum

Collegejaar 2024/2025

Lees hier meer over het subsidiereglement (pdf, 173 kB), de aanvraagformulieren voor postdoc-beurs (docx, 44 kB)promotie- of agiko beurs (docx, 113 kB) en ATF project subsidie (docx, 22 kB)These forms are written in Dutch. Please find the English forms at the bottom of this page.

De uitgangspunten in dit subsidiereglement gelden voor iedere call. Het staat het ATF vrij een call toe te spitsen op een specifieke doelgroep of een specifiek thema.

Meer weten?

Neemt contact op met Lisette Pals: lisette.pals@ru.nl of 06 527 54 659.