Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Het KDC Fonds

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is een bijzondere afdeling van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Het KDC heeft als doel om “het erfgoed van het Nederlands katholicisme van na 1800 vruchtbaar te laten zijn voor vraagstukken van deze tijd en om die met betekenis te verrijken.” Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast informatie. Talloze onderzoekers, professionals en amateurs hebben hier de afgelopen decennia gebruik van gemaakt. Meer weten over het KDC? Kijk dan hier.

Om projecten die buiten het reguliere budget van het KDC vallen te financieren, werd de Stichting Vrienden van het KDC opgericht. Het bestuur van de Vrienden wil de aandacht voor de geschiedenis van de katholieke gemeenschap en cultuur in Nederland actief ondersteunen. Om dit te verwezenlijken hebben de Vrienden van het KDC zich aangesloten bij het Radboud Fonds met het KDC Fonds. Dit KDC Fonds is een Fonds op Naam dat geoormerkt is voor activiteiten van het KDC. Zo wordt het bereik sterk vergroot.

Ontwerp zonder titel (75)

Vlnr boven: Hans Krabbendam, Margot van Mulken, Lidewij Nissen, Lisette Pals. Onder: Rogier Moulen Janssen, Rick van Erp, Dick Wijte

Projecten van het KDC

Het project Katholieken op het Binnenhof is een van de bijzondere projecten waar donaties via het KDC Fonds op dit moment voor nodig zijn. Dit project is een onderzoek naar politieke vernieuwing dat uitmondt in een boek over de manier waarop katholieken in Nederland toegang tot de macht hebben verworven. Voor deze publicatie is het nodig een overzicht samen te stellen van de sociale achtergrond van acht generaties katholieke volksvertegenwoordigers. Resultaten van het onderzoek komen ook beschikbaar voor andere onderzoekers en versterken zo de bruikbaarheid van de collectie van het KDC. Een ander project betreft de kwetsbare bronnen over de katholieke inbreng in Nederlands-Indië/Indonesië. Dit onderzoek moet het mogelijk maken dat collecties worden gedigitaliseerd, gekoppeld en ingezet worden voor gezamenlijk onderzoek door Nederlandse en Indonesische onderzoekers. Vanuit beide landen is er behoefte om bronnen met elkaar te kunnen delen.

Bijdragen

Wilt u bijdragen aan het KDC Fonds? Dat kan via een donatie op NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds', onder vermelding van ‘KDC Fonds’. Als u uw gift wilt oormerken voor het project Katholieken op het Binnenhof of Indonesische archieven, voegt u dan ‘Binnenhof’ of ‘Indonesië’ toe. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.