Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie

Studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit die studeren en/of onderzoek doen op het terrein van feminisme, religie en gender kunnen tot 15 mei subsidie aanvragen bij het Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie (NFFR), onderdeel van het Radboud Fonds. Ook internationale studenten en wetenschappers die een gedeelte van hun opleiding of onderzoek op dit terrein in Nijmegen doen, komen in aanmerking.

For the English text, see  Call for applications NFFR open

“Er is nog veel mooi en interessant onderzoek te doen naar feminisme en religie: naast de traditie van de christelijk-feministische theologie is er islamitisch feminisme. Hoe geven verschillende stromingen hierbinnen invulling aan vrouwenemancipatie? Hoe verhoudt het vrome gedachtegoed van orthodoxe joodse, christelijke, of moslimvrouwen zich tot emancipatie?”, aldus Karin van Nieuwkerk, hoogleraar Islamstudies en lid van de adviescommissie van het NNFR die aanvragen beoordeelt. Ben je student of onderzoeker en wil je een onderzoeksactiviteit organiseren rondom feminisme, religie en gender, dan kun je bij het NFFR terecht.

BA Exegese Oude en Nieuwe testament-DvA-156571Over het NFFR
Het NFFR is opgericht vanuit de voormalige Stichting Nijmeegs Ondersteuningsfonds Feminisme en Religie (NOFR), in 1991 opgericht om onderwijs en onderzoek rond feminisme en christendom aan de universiteit te ondersteunen. Naast Karin van Nieuwkerk hebben ook Mariecke van den Berg en Grietje Dresen nu zitting in de adviescommissie. “Religie vatten we inmiddels natuurlijk breder op dan alleen christendom, maar we houden wel vast aan de oorspronkelijke, emancipatoire inzet die vervat lag in het begrip feminisme. Die emancipatoire inzet blijft een criterium bij de beoordeling van aanvragen.” In 2023 werden uit het fonds onder andere de reis- en verblijfkosten gefinancierd rondom een onderzoek naar Frieda Gross (1876-1950), wegbereidster van de seksuele revolutie en haar leven in een conservatief rooms-katholiek dorp in Zwitserland. Ook een aanvraag voor de kosten van een bezoek aan de (niet-gedigitaliseerde) archieven van de Nationale Bibliotheek van Kazakhstan kon op steun rekenen.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidies?
De subsidie van het NFFR is bedoeld voor onkosten die niet door faculteiten worden gedekt. Denk aan het bezoeken van een congres, het uitnodigen van een gastspreker, onkosten voor een publicatie, reiskosten, etc. Salariskosten komen niet in aanmerking. De maximale subsidie bedraagt € 2.500 per aanvraag.

Subsidie aanvragen?
Er zijn dit jaar twee deadlines om een subsidie aan te vragen: 15 mei en 1 november. Wil je een subsidie aanvragen, neem dan contact op met Ellen Doomernik, via ellen.doomernik@ru.nl.