Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Oncologie Fonds

Oncologie is één van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc. Samen werken wij aan een ideaalbeeld waarin kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en dat kost veel geld. Het Radboud Oncologie Fonds wil meer mensen in Oost-Nederland betrekken in de strijd tegen kanker om zo meer geld in te zamelen dat direct naar onderzoek in het Radboudumc Centrum voor Oncologie gaat.

Kanker raakt mijn vader
Het Radboudumc Centrum voor Oncologie is sinds jaar en dag een in kanker gespecialiseerd centrum van naam, waar het gaat om onderzoek, onderwijs en zorg. Het centrum voor oncologie heeft een ideaal, een visie. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie wil patiënten de beste zorg aanbieden, op maat, goed gecoördineerd en afgestemd met alle betrokken professionals.

Bijdragen

Wilt u doneren aan het Radboud Oncologie Fonds? Dat kan hier of door uw donatie over te maken naar IBAN NL34 RABO 0330 0000 39 ten name van Radboud Oncologie Fonds, onder vermelding van ‘Radboud Oncologie Fonds’. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact

Voor meer informatie kunt u kijken op www.radboudoncologiefonds.nl of contact opnemen met Marieke Kokkeler: (024)-3668328, Marieke.Kokkeler@radboudumc.nl.