Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud TOS Fonds

Op 4 maart 2022 werd het Radboud TOS Fonds gelanceerd. Het is een Fonds op Naam dat werd opgericht door dr. Kino Jansonius. Als gepensioneerd klinisch psycholinguïst en logopedist wil zij onderzoek stimuleren om taalontwikkelingsstoornissen zo vroeg mogelijk te ontdekken en te onderzoeken.

image3

René Penning de Vries (bestuurslid van het Radboud Fonds) en
dr. Kino Jansonius heffen het glas op de lancering van het Radboud TOS Fonds

De basis van onze communicatie ligt in de eerste 1.000 dagen van ons bestaan. Helaas komen achterstanden op het gebied van taal vaak pas later aan het licht. Niet gek, aangezien een kind in die eerste periode nog maar weinig spreekt. Het is daarom extra belangrijk dat we de taalontwikkeling van baby’s en jonge kinderen nauwlettend in de gaten houden. Dankzij Jansonius wordt dat nu mogelijk.

Taalstoornissen zo vroeg mogelijk ontdekken

Dat is wat Jansonius met het Radboud TOS Fonds wil. Wetenschappelijk onderzoek naar taalontwikkelingsstoornissen is nodig, om de stoornissen eerder te kunnen ontdekken, maar ook effectief te behandelen.

"Vroeg investeren in het kind, betekent rendement later" - dr. Kino Jansonius, oprichter Radboud TOS Fonds

De taalontwikkeling is ook van invloed op andere gebieden. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis blijven vaak ook achter op sociaal en emotioneel gebied. Later, is de taalontwikkeling ook van invloed op het schoolsucces. Als de taalontwikkeling achterblijft is die achterstand steeds moeilijker in te halen. Toch is er een grote groep kinderen die pas na de leeftijd van 2,5 jaar een diagnose krijgt, waardoor behandeling minder effectief is.

Over Kino Jansonius

ca239024-e2b6-4df0-ab7d-f02f1d06c9b3De oprichter van het fonds dr. Kino Jansonius (klinisch linguïst en logopedist) werkte eerder als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Fonetische Wetenschappen (IFA) van de UvA en als klinisch linguïst in het UMCA (AMC) van de UvA en deed daar spraak- en taalonderzoek bij baby’s met schisis en kinderen met TOS. Ook was zij daar betrokken bij te vroeg geboren kinderen en drugsafhankelijk geboren baby’s. Zij promoveerde op babyonderzoek bij schisis (1999) en de taalvaardigheid bij die kinderen als ze 2 jaar zijn. Ook werd bij het IFA nauwgezet de communicatieve ontwikkeling van deze baby’s en peuters in samenspraak met hun ouders onderzocht. Het is de wens van Kino dat het onderzoek naar de vroege spraakwaarneming, spraakproductie en communicatie in de universitaire onderzoekscentra voor baby’s in Nederland voor alle baby’s standaard ingevoerd wordt en de taalproblemen vroeg, in samenspraak met de ouders, effectief behandeld worden.

Bijdragen

Wilt u doneren aan het Radboud TOS Fonds? Dat kan door geld over te maken naar IBAN NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van Stichting Radboud Fonds, onder vermelding van 'Radboud TOS Fonds'.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over doneren aan het Radboud TOS Fonds? Neemt u dan contact op met Lisette Pals: lisette.pals@ru.nl of (06 527 54 659).

Fotocredits: Gerard Verschooten