Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Veilige Klas

Maar liefst 1 op de 10 leerlingen wordt gepest in de klas. In het klaslokaal leert de samenleving in het klein hoe met elkaar om te gaan. Daarom is het belangrijk om hier goed onderzoek naar te doen. Om alle leerlingen een veilige plek op school te bieden, onderzocht Yvonne daarom het sociale klimaat in de klas. Haar wetenschappelijke bevindingen leidden tot een concrete tool: Stoeltjesdans.nl. Inmiddels helpt Yvonne al meer dan 10.000 leerkrachten met het inzichtelijk maken van sociale dynamiek in de klas. En als het aan haar ligt, hebben binnenkort alle leraren die inzichten. Help jij hen mee?

normal_87793cf6b8be98bfb6f19d993e73d499f154709b

Van intuïtie, naar bewijs

Leren lukt alleen als je je veilig voelt in de klas. Klinkt logisch, toch? Desondanks waren er nauwelijks onderzoekdata waaruit je conclusies kon trekken over hóe zo’n veilige leeromgeving er precies uitziet en hoe die ontstaat.

Welke groepjes zet je dan bij elkaar? Leerkrachten nemen vaak intuïtief maatregelen. Ze zetten bijvoorbeeld een drukke leerling naast een vlijtige werker. Dat kan werken, maar zeker weten doe je het niet. Meer inzicht in werkende interventies kan bijvoorbeeld een wereld van verschil maken voor de ‘onzichtbare’ leerlingen, die weinig aandacht vragen en die ook niet krijgen. Met Stoeltjesdans.nl verandert intuïtie in bewijs.

Yvonne: ‘Zo helpen we docenten om beter in de smiezen te krijgen wat zich in de klas afspeelt. Een voorbeeld: we hebben gekeken wat er gebeurt als je een druk kind zet naast een ‘positieve leider’ en hebben dat vergeleken met de dynamiek wanneer kinderen random naast elkaar zitten. Op grond van onderzoeksgegevens konden we zo aantonen wat werkt. Dat is niet altijd wat je intuïtief zou denken.”

Steun stoeltjesdans.nl

“We willen leerkrachten en studenten toegang geven tot alle kennis die we opdoen. Als ik ze iets concreet in handen kan geven waarmee ze hun leerlingen betere kansen kunnen bieden, is dat geweldig.”

De website waar inmiddels al meer dan 10.000 leerkrachten gebruik van maken is gratis, maar Yvonne wil nog meer mensen met haar kennis helpen. Daarnaast is de website na 5 jaar hard toe aan vernieuwing en nieuwe inzichten. Help jij mee?

Wil je bijdragen aan betere leerkansen voor kinderen? Steun het onderzoek van Yvonne van den Berg met een donatie en draag bij aan een veilige klas.