Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF)

Veel (oud-)studenten van de Radboud Universiteit kennen de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF). Op gezamenlijk voorstel van de Radboud Universiteit en het Radboudumc is het bestuur van het SNUF in december 2016 akkoord gegaan met de oprichting van een nieuw fonds, het Radboud Fonds.

Wat betekent dit voor u als student en/of donateur?

De doelstelling van het Radboud Fonds is breder dan die van het Nijmeegse Universiteitsfonds (SNUF), het fonds dat de afgelopen vijftig jaar fondsenwerving voor de Nijmeegse studenten deed. Naast het bevorderen van het Nijmeegs studentenleven richt het Radboud Fonds zich ook op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc. De doelstelling van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF), het fonds dat de afgelopen vijftig jaar de fondsenwerving voor de Nijmeegse studenten deed, is opgenomen in het Radboud Studentenfonds.