Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Het muzikale verzet tegen Napoleon

Dank aan de donateurs

De Napoleontische tijd heeft in Nederland diepe sporen nagelaten. Relatief onbekend is echter hoe de Nederlanders de Napoleontische tijd hebben beleefd. Tijdens zijn promotieonderzoek stuitte de Nijmeegse historicus Bart Verheijen op verzetsliederen die dat prachtig symboliseren. Deze website vormt de neerslag van het project dat de komende weken door middel van crowdfundinitiatief verder zal worden uitgewerkt.

Het doel van dit project is om deze bronnen toegankelijk te maken voor een breed publiek, door de oude liedteksten uit het archief te halen en deze op muziek te zetten. Met de hulp van professionele en betrokken muzikanten, met arrangementen die ook de hedendaagse luisteraar nog aan kunnen spreken, willen we deze liederen de komende maanden op deze plek presenteren. De archieven bevatten veel liederen waarin de Franse soldaten worden beschimpt en Napoleon wordt afgeschilderd als een tiran. Bovendien bevatten de liederen nog meer informatie: ze bevatten ook elementen die hebben bijgedragen aan de vorming van een vroeg- Nederlandse identiteit.

De liederen zijn daarom geschikt om het verhaal van Nederland in de Napoleontische tijd te vertellen. Op deze website wordt het materiaal hierover gepubliceerd. Er zijn 10 liederen geselecteerd die de gehele Napoleontische tijd in Nederland omvatten (vanaf begin 19e eeuw tot aan 1813).

Op de website vindt u informatie over de Napoleontische tijd in Nederland, de geraadpleegde archieven, de bronnen (de liedteksten) en de context waarin deze werden gezongen. Ook is er informatie te vinden over de band en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.