Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie open voor aanvragen

Datum bericht: 2 juni 2021

Studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit die studeren en/of onderzoek doen op het terrein van feminisme, religie en gender kunnen vanaf nu subsidie aanvragen bij het Nijmeegs Fonds voor Feminisme en Religie (NFFR), onderdeel van het Radboud Fonds. Ook internationale studenten en wetenschappers die een gedeelte van hun opleiding of onderzoek op dit terrein in Nijmegen doen, komen in aanmerking.

“Er is nog veel mooi en interessant onderzoek te doen naar feminisme en religie: naast de traditie van de christelijk-feministische theologie is er islamitisch feminisme. Hoe geven verschillende stromingen hierbinnen invulling aan 8256vrouwenemancipatie? Hoe verhoudt het vrome gedachtegoed van orthodoxe joodse, christelijke, of moslimvrouwen zich tot emancipatie? Ben je student of onderzoeker en wil je een onderzoeksactiviteit organiseren rondom feminisme, religie en gender dan kun je bij het NFFR terecht.”, aldus Karin van Nieuwkerk, hoogleraar Islamstudies en lid van de adviescommissie van het NNFR die aanvragen beoordeelt.

Geschiedenis

Het NFFR is opgericht vanuit de voormalige Stichting Nijmeegs Ondersteuningsfonds Feminisme en Religie (NOFR). Voormalige bestuursleden van NOFR, em. prof. Toine van den Hoogen en dr. Grietje Dresen, die nu zitting hebben in de adviescommissie, zijn blij met de overgang naar het Radboud Fonds: “Het fonds is bij het Radboud Fonds in goede handen. Het werd in 1991 opgericht om onderwijs en onderzoek rond feminisme en christendom aan de universiteit te ondersteunen. Door het resterende tegoed van NOFR onder te brengen bij het Radboud Fonds kunnen de doelen van het fonds breder en professioneler behartigd worden, en wordt het beter vindbaar. “Religie” vatten we inmiddels natuurlijk breder op dan alleen christendom, maar we houden wel vast aan de oorspronkelijke, emancipatoire inzet die vervat lag in het begrip “feminisme”. Die emancipatoire inzet blijft een criterium bij de beoordeling van aanvragen”.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidies?

De subsidie van het NFFR is bedoeld voor onkosten die niet door faculteiten worden gedekt. Denk aan het bezoeken van een congres, het uitnodigen van een gastspreker, onkosten voor een publicatie, reiskosten, etc.  Salariskosten komen niet in aanmerking. De maximale subsidie bedraagt € 2.500 per aanvraag.

Subsidie aanvragen?

Wil je een subsidie aanvragen, neem dan contact op met Lisette Pals, via lisettte.pals@ru.nl.

Er zijn twee subsidierondes per jaar: de deadline voor de eerste ronde is 1 juli, voor de tweede ronde 1 december .