Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Online aanmeldformulier

JA, ik word studentsupporter van het Radboud Fonds*.
Hierbij machtig ik het Radboud Fonds om tot wederopzegging jaarlijks
€12,00 van mijn rekening af te schrijven.

De machtiging geldt tot wederopzegging. Wil je de machtiging stopzetten? Neem dan contact op met Annemieke Hendriks. Indien je niet akkoord bent met de incasso, kun je bij jouw bank binnen 56 kalenderdagen om terugboeking verzoeken.

Het bedrag wordt jaarlijks geïncasseerd via bankrekeningnummer NL84 ABNA 02486906 55 ten gunste van Stichting Radboud Fonds in de maand van ontvangst.