Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, stuurt u dan een e-mail aan Solange Scheepens. Dan krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.

Waarom doneren aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc?

De Radboud universiteit en het Radboudumc spelen een belangrijke rol in de samenleving en de gezondheidszorg door wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van jonge mensen. De overheid is een belangrijke financierder, maar zeker niet de enige. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen een waardevolle aanvulling op de middelen. Het Radboud Fonds heeft als doel het onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit en het Radboudumc te ondersteunen en te laten excelleren. Het fonds werft daarvoor de middelen en geeft deze door aan projecten en onderzoeken. Uw bijdrage gaat dus naar de verrijking van onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg.

Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?

Het Radboud Fonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het is dus vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat dus 100% van uw donatie naar het door u gekozen doel gaat.

Daarnaast kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Eenmalige giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting:

 • Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen.
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.
 • Als u een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig voor de belasting aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt dus geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug. Voor hetzelfde bedrag kunt u dus meer geven. Een lijfrenteschenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de instelling die u steunt. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig.

* Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, zie de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het Team Fondsenwerving en Relatieontwikkeling verwerkt persoonsgegevens van donateurs van het Radboud Fonds. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en de medewerkers van het team gaan conform de subprivacyverklaring Bureau Fondsenwerving en Relatieontwikkeling met uw gegevens om.

Hoe kan ik mij abonneren op het Radboud Magazine?

Wilt u het magazine vaker ontvangen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op uw universiteit? Stuurt u dan een mail naar Solange Scheepens via fondsenwerving@ru.nl o.v.v. Radboud Magazine met uw naam en uw adresgegevens. U ontvangt het magazine dan vier keer per jaar.

Hoe kan ik een machtiging opzeggen?

Een machtiging opzeggen is heel eenvoudig. U hoeft alleen maar een e-mail naar Solange Scheepens op fondsenwerving@ru.nl of een brief met uw gegevens en rekeningnummer te sturen aan:

Radboud Universiteit
Radboud Fonds
t.a.v. mevrouw S. Scheepens
Antwoordnummer 1908
6500 VC  Nijmegen

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Een adreswijziging doorgeven door een bericht te sturen naar fondsenwerving@ru.nl.

Wat zijn de gegevens van het Radboud Fonds?

Hieronder vindt u de gegevens van het Radboud Fonds. Heeft u over deze gegevens vragen? Stuurt u dan een e-mail naar Solange Scheepens via fondsenwerving@ru.nl.

 • Formele naam:
  • Stichting Radboud Fonds
 • ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling):
  • De Stichting Radboud Fonds is een door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurde ANBI-instelling. Hier kunt u de Stichting Radboud Fonds opzoeken.
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer:
  • 857028923
 • KVK-nummer (Kamer van Koophandel nummer):
  • 67496431
 • Rekeningnummer:
  • NL84ABNA0248690655
 • BIC Code (Bank Indentifier Code):
  • ABNANL2A