Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Hermesdorfprijzen

De Hermesdorfprijzen gaan elk jaar naar een junior en een senior onderzoeker van de Radboud Universiteit en/of Radboudumc die met hun onderzoek een belangrijke maatschappelijke impact hebben gehad. In de traditie van de naamgever wordt daarbij naar onderzoekers gekeken die een zekere vorm van moed hebben getoond, hun nek hebben uitgestoken of niet zijn teruggedeinsd voor weerstand.

Hermesdorf

Hermesdorf plaquette

De Hermesdorfprijzen zijn genoemd naar prof. mr. B.H.D. Hermesdorf, rector magnificus van de Radboud Universiteit van eind 1942 tot september 1945. Om principiële redenen weigerde hij - als enige Nederlandse rector magnificus - de studenten een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter voor te leggen, wat onvermijdelijk leidde tot sluiting van de universiteit in april 1943. Zo hield hij zijn rug recht in moeilijke tijden.

Procedure

Sinds 2018 worden jaarlijks twee prijzen uitgereikt: een voor een senior‐ en een voor een junioronderzoeker of een team van onderzoekers van Radboud Universiteit en/of Radboudumc. De prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette met de afbeelding van prof. Hermesdorf.

Tot 2018 werd de Hermesdorfprijs uitgereikt aan wetenschappers van de Radboud Universiteit en/of het Radboudumc die naar aanleiding van eigen onderzoek op een onderscheidende manier in de media waren.

Toekenningen