Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Bertjan Verbeek

Bertjan VerbeekProf. dr. Bertjan Verbeek
Winnaar Universitaire Onderwijsprijs 2014

Hoogleraar Internationale betrekkingen
Faculteit der Managementwetenschappen

‘Hij leert studenten distantie te betrachten, opdat ze
niet vallen voor de waan van de dag.’


Het oordeel van de jury: ‘Bevlogen en toegewijd’
Bertjan Verbeek is een bevlogen en toegewijd docent die zich voortdurend blijft ontwikkelen en openstaat voor suggesties van studenten. Met tal van voorbeelden en anekdotes uit de actualiteit wekt hij theorie tot leven. Tegelijkertijd leert hij zijn studenten ‘distantie te betrachten, opdat ze niet vallen voor de waan van de dag, maar openstaan voor de dieperliggende, structurele verklaringen voor internationaal-politieke verschijnselen’.

Dit vraagt om een goede scholing in academische en onderzoeksvaardigheden. Om studenten die vaardigheden bij te brengen, gebruikt Verbeek in zijn colleges fragmenten uit films en documentaires, geeft hij veel ruimte aan debat en discussie en laat hij studenten rollenspellen spelen. Dat laatste gebeurt via satellietverbinding ook met studenten van de Amerikaanse Syracuse University. Deze afwisseling van werkvormen en de gepassioneerde wijze waarop Verbeek onderwijs verzorgt, zorgen ervoor dat studenten met plezier zijn colleges volgen, zelfs als die niet tot het curriculum behoren. Verbeek geeft regelmatig actualiteitencolleges tijdens de lunchpauze, die studenten in groten getale bezoeken.

Verbeek is niet alleen een goed en geliefd docent, maar draagt ook al jaren zijn steentje bij aan de organisatie en ontwikkeling van het onderwijs. Veel cursussen in het curriculum heeft hij helpen ontwikkelen of nieuw opgezet. Momenteel is hij onder andere hoofd van de afdeling Politicologie.