Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Aanmelden Studentonderscheiding en Universiteitspenning

Alle voordrachten worden beoordeeld door een jury. De jury bestaat uit zeven medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit. Leden van de jury worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De jury vraagt bij een voordracht aandacht voor het volgende:

  • Studenten en medewerkers kunnen iemand voordragen, individueel of als groep (een voor de gelegenheid gevormde groep of bijvoorbeeld een raad of commissie);
  • Bij de voordracht moet een schriftelijke motivatie zitten die iets moet zeggen over de aard en de breedte van de activiteiten van de kandidaat;
  • De voordracht moet door twee andere personen of groepen gesteund worden. Ook zij moeten hun steun schriftelijk motiveren;
  • Bij de schriftelijk voordracht moet een CV van de kandidaat zijn bijgevoegd.

U kunt tot 6 juli 2018 een voordracht indienen bij de jury Universiteitspenning (ook voor de Studentonderscheiding).
Dit kan per mail via e.keulemans@ru.nl, of per post naar Elianne Keulemans, Houtlaan 4, 6525 XZ  Nijmegen, (024) 361 55 49

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Elianne Keulemans, (024) 361 55 49 of e.keulemans@ru.nl