Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Universiteitspenning in brons

Radboud Penning in BronsDe Radboud Universiteitspenning in brons wordt jaarlijks, in principe bij de Dies Natalis, uitgereikt aan medewerkers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

Zie ook: Universiteitspenning in zilver

2022

 • René Hagels, Hoofd Educational & Study Facilities bij Campus & Facilities
 • Mirjam Ernestus, hoogleraar Psycholinguïstiek van de Faculteit der Letteren

2021

 • Peter van Dijk, preventiemedewerker bij het Institute for Molecules and Materials
 • Roland Laan, hoogleraar Ontwikkeling Medisch Onderwijs en directeur Radboudumc Health Academy

2020

 • Bets Berntsen, wetenschapsvoorlichter van de Divisie Marketing & Communicatie
 • Monic Schijvenaars, directeur van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

2019

 • Henk Link, portier Erasmusgebouw
 • Marcel Becker, Universitair hoofddocent Ethiek

2018

 • Liesbeth Pierson, onderwijs- en onderzoekmedewerker bij het Gemeenschappelijk Instrumentarium van FNWI
 • Jef van de Riet, voormalig directeur van Radboud Services en secretaris van het college van bestuur

2017

 • Liesbeth Korebrits, directeur Radboud In'to Languages
 • Serraat Eikholt, bootsman van studentenroeivereniging Phocas
 • André van der Ven, hoogleraar International Health en directeur Nijmeegs Institute for International Health

2016

 • Asha Parisius, secretaresse vaksectie Straf(proces)recht & Criminologie
 • Kim Geilman, secretaresse vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht
 • Hans Thijssen, hoogleraar Geschiedenis van de filosofie

2015

 • Jan Gerritsen, technicus Institute for Molecules and Materials
 • Jan Janssen, medewerker koffiehoek Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

2014

 • Rob Cuppen, directeur Universitair Sport Centrum
 • Henk de Jager, oud-voorzitter presidium van de Universitaire Gemeenschappelijke Vergadering en dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad

2013

 • Harry Balster, gepensioneerd technicus Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

2012

 • Jeroen Linssen, directeur onderwijs en hoofd onderwijsbureau faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
 • Mevrouw Wally de Vries, beleidsmedewerker facultaire Bureau Onderwijs van de Faculteit der Letteren en hoofd clustersecretariaten
 • Marlou Majoor, voormalig reputatiemedewerker van het college van bestuur

2011

 • Mo Tiel, Dienst Studentenzaken
 • Klaas Landsman, hoogleraar Mathematische Fysica

2010

 • mr. Marianne van den Bosch, directeur opleidingen van het Centrum voor Postdoctoraal juridisch Onderwijs (CPO) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Lettie Lubsen, hoogleraar Moleculaire Biologie en voorzitter Ondernemingsraad