Over OO&R

Onze kernwaarden zijn kwaliteit, integriteit en een focus op de juridische praktijk. We streven naar academisch onderzoek van het hoogste niveau en hechten veel waarde aan wetenschappelijke integriteit in ons onderzoek. OO&R tracht onderzoek, onderwijs en de juridische praktijk met elkaar te verbinden.

Snel naar: Organisatie | Nieuwsbrief | Missie en visie | Strategie 2025 | Partners | Evaluaties

Organisatie

De organisatie van OO&R bestaat onder andere uit het bestuur, het curatorium en de research fellows. Bekijk via onderstaande button wie hierin deelnemen.

Organisatiestructuur

Nieuwsbrief

Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht houdt u graag op de hoogte van de actuele stand van zaken. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. In de nieuwsbrief vindt u informatie over benoemingen, oraties, promoties, publicaties, lopend onderzoek en aankomende OO&R-evenementen.

Aanmelden nieuwsbrief

Missie en visie

OO&R wil het recht dat betrekking heeft op de werking van ondernemingen versterken. Dat doet het door fundamenteel academisch onderzoek, maatschappelijke betrokkenheid en de opleiding van juristen en wetenschappers. Zo draagt OO&R bij aan de veerkracht, duurzaamheid en veiligheid van de samenleving.

Wij laten ons leiden door onze kernwaarden: kwaliteit, integriteit en oriëntatie op de rechtspraktijk. Wij streven ernaar het toonaangevende Nederlandse instituut op het gebied van ondernemingsrecht te zijn, met onderzoek dat zich richt op de juridische onderwerpen die van belang zijn voor het hedendaagse bedrijfsleven en dat gelijke tred houdt met internationale en Europese ontwikkelingen.

Strategie 2025

Om onze missie en onderzoeksdoelstellingen de komende jaren te kunnen blijven vervullen, heeft het instituut een strategie geformuleerd.

  • Integratie van duurzaamheid en digitalisering. De integratie van digitaliseringsuitdagingen vraagt om aandacht voor de juridische aspecten van nieuwe technologie. We streven ernaar onze expertise op dit gebied te versterken.
  • Onze onderzoekspartners op elkaar afstemmen. We willen zorgen voor een balans tussen partners in de juridische dienstverlening en zakelijke partners die bijdragen aan onze missie en doelstellingen. Ook willen we onze onderzoekspartnerschappen versterken met andere innovatieve bedrijven die kunnen bijdragen aan onze missie en doelstellingen.
  • Internationalisering. Internationalisering moet gelijke tred houden met het ondernemingsgerichte recht en de juridische praktijk. We stimuleren onze onderzoekers om meer internationaal te publiceren.
  • Onderzoeksomgeving. Het instituut wil de beste werkplek zijn voor rechtswetenschappers op het gebied van ondernemingsrecht.
  • Academische integriteit. We streven naar een hoog bewustzijn van het belang van academische integriteit bij alle onderzoekers, aangezien academische integriteit een integraal onderdeel is van onderzoekskwaliteit.
  • Onderzoekscommunicatie en -valorisatie. In de komende jaren willen we onze onderzoekscommunicatie verder verbeteren en onze internationale zichtbaarheid vergroten. We moedigen onze onderzoekers aan om zoveel mogelijk open access te publiceren.

Partners

Ons onderzoekscentrum werkt samen met een aantal toonaangevende advocaten- en notariskantoren en bedrijven (externe partners). Deze partners weten wat er speelt in de praktijk. Zij dragen algmene onderzoeksideeën en vraagstukken aan. Verder organiseren het OO&R en de partners regelmatig samen symposia en seminars, onder andere: AEGONAllen & OveryAPG Asset ManagementDe Brauw Blackstone WestbroekClifford ChanceEumedionFreshfields Bruckhaus DeringerHouthoffING BankKoninklijke PhilipsKPNLoyens & LoeffNauta DutilhDe Nederlandsche BankPels Rijcken & Droogleever FortuijnRabobankStibbeTriodos Bank. Neem contact met ons op voor mogelijke samenwerkingen.

Evaluaties

Het OO&R wordt als wetenschappelijk instituut verplicht en periodiek geëvalueerd. Iedere zes jaar vindt een volwaardige evaluatie plaats conform het Standaard Evaluatie Protocol (SEP).

Bij de laatste evaluatie in 2020 is het OO&R door de externe visitatiecommissie beoordeeld als ‘uitmuntend’. Het OO&R kreeg de hoogst mogelijk beoordelingen op kwaliteit van onderzoek en maatschappelijke relevantie.

Research assessment 2020