Stageplaatsingtool

Soepel op stage

Kost het jou of jouw organisatie ook veel moeite om stagiairs en stageplekken te matchen? Dan is onze stageplaatsingstool misschien de juiste oplossing. Zonder stageplek kan een student niet beginnen aan een lerarenopleiding, want praktijkervaring opdoen is een belangrijk onderdeel. Daarom is een passende stageplek voor zowel de student als de stageschool van grote waarde. Het verloop van de stageplaatsing gaat echter niet altijd even gemakkelijk. Alle partijen hebben behoefte aan inzicht en duidelijkheid. Daarom hebben wij als Radboud Docenten Academie een stageplaatsingstool laten ontwikkelen.

Hoe werkt het?

De stageplaatsingstool is volledig online. Middelbare scholen geven hierin hun beschikbare stageplekken op. Aankomende studenten vullen hun profiel in. De hogeschool of universiteit koppelt de student vervolgens zorgvuldig aan een stageplek. Jij, de student en de stageschool kunnen via een soort track&trace het proces volgen. Op deze manier verloopt het proces soepeler en hebben alle partijen inzicht op het verloop van de plaatsing; de lerarenopleiding heeft een duidelijk overzicht van de beschikbare stageplekken en studenten, studenten weten vóór de zomervakantie waar ze stage kunnen lopen en de stageschool weet wie er op stage komt. Zo kan de student kennismaken op zijn/haar stageschool voor het collegejaar begint.

 

Contact

Heb je interesse en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Alex Plat van Frisse Blikken.