M. A.B. (Maartje) MA

Promovendus - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Promovendus - Radboud Institute for Culture and History

M. A.B. (Maartje) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

In mijn promotieproject 'Communicatie tussen Hanzesteden: onderlinge relaties weerspiegeld' breng ik de ontwikkeling van stedelijke netwerken in het gebied rond de rivieren Rijn, Maas, Waal en IJssel en hun relatie tot de Hanze in kaart tussen ca. 1450 en 1650. De Hanze had als samenwerkingsverband van steden en kooplieden van de dertiende tot in de zeventiende eeuw grote invloed op handel en politiek in Europa. Het onderzoek richt zich op de communicatie die tussen de steden plaatsvond. Op die manier gaan we de functie van de Hanze voor deze regio beter begrijpen en krijgen we inzicht in de verschillende rollen die individuele steden en stedengroepen speelden in het Hanzenetwerk.

Dit doe ik door het stedelijke communicatienetwerk te bestuderen, waarin deze relaties weerspiegeld worden. Stadsrekeningen met reizen van bodes en gezanten, vergaderverslagen en correspondentie laten de actieradius, intensiteit en het karakter van stedelijke contacten zien, net als strategieën in de informatieverspreiding. Door deze aspecten in kaart te brengen krijgen we een beter begrip van de ontwikkeling en het functioneren van de stedelijke contacten in het kader van de Hanze.

Het onderzoek brengt grote lijnen in beeld, maar biedt ook informatie over individuele steden. Veel van die steden zijn op zoek naar meer informatie over de Hanzegeschiedenis van hun stad. Daarom wordt het project financieel ondersteund door: Provincie Gelderland, Provincie Limburg, Provincie Overijssel, Gemeente Arnhem, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Deventer, Gemeente Elburg, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nijmegen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Zutphen, Erfgoedplatform Apeldoorn, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven en de Radboud Universiteit (onderzoeksinstituut RICH).

Project blog: www.hanzesteden.org

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden