T. van Aanholt (Ted) MA

Promovendus - Geschiedenis van de filosofie

T. van Aanholt (Ted) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik werk als promovendus bij het Center for the History of Philosophy and Science van de Radboud Universiteit en bij het Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo van Università Roma Tre. Mijn expertise ligt bij de geschiedenis van de laat-middeleeuwse en vroeg-moderne wetenschap en filosofie, in het bijzonder de relatie tussen kerk, wetenschap en filosofie.

PhD project: The Suppression of Atomism (1640-1680)
In de vroeg moderne tijd was er in Europa sprake van een wederopleving van het antieke atomisme. Deze neo-atomisten die hier verantwoordelijk voor waren, werden echter geconfronteerd met grote obstakels. Ze moesten niet alleen een bevredigend antwoord geven op Aristoteles' bezwaren tegen het atomisme, bovenal was Aristoteles' alternatief, hylomorfisme, nog steeds de pijler van het universitaire onderwijs en van het theologische denken, omdat de katholieke kerk centrale elementen van het geloof uitlegde in termen van Aristoteles' filosofie. Transsubstantiatie werd bijvoorbeeld, zoals de naam al aangeeft, verklaard door een verandering in substantiële vormen - een verklaring die onverenigbaar was met atomisme.

De kerkelijke hiërarchieën, religieuze ordes en onderwijsinstituten voelden zich daarom bedreigd door de nieuwe atomistische stromingen. Ze wilden echter tegelijkertijd hun filosofische en pedagogische primaat niet verliezen. Dit creëerde een fascinerende spanning binnen de institutionele kerk, omdat sommige geestelijken probeerden om de atomistische doctrines gedeeltelijk te absorberen of zelfs te onderschrijven in hun filosofie, terwijl anderen elke vorm van atomistisch denken verwierpen als ketters. Uiteindelijk won de laatste groep en luidde het anti-modernisme in dat de Kerk voor eeuwen zou kenmerken.

Het doel van dit project is om de katholieke reacties op de nieuwe stromingen tijdens de bloeitijd van de atomistische wederopleving (1640-1680) te reconstrueren en de interne strijd binnen de kerk en haar instellingen in kaart te brengen.

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden