dr. R.C.H. Aben (Ralf)

Medewerker - Ecology

dr. R.C.H. Aben (Ralf)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 31

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ralf Aben heeft een brede interesse in de biogeochemie van ecosystemen op land en in water. Zijn focus ligt op het gebied van broeikasgasemissies uit zoetwaterecosystemen en het veenweidegebied. Wat zijn belangrijke bronnen van broeikasgasemissies in deze systemen en waardoor worden ze beïnvloedt?

Momenteel werkt Ralf als postdoc onderzoeker binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), een programma dat is gestart naar aanleiding van het Nationaal Klimaatakkoord van de Nederlandse overheid. Het doel is om de effectiviteit te bestuderen van verschillende maatregelen om de oxidatie van veen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en om ons vermogen te verbeteren om broeikasgasemissies van veengronden onder verschillende omstandigheden en mitigatiestrategieën te kunnen voorspellen. Mitigatiemaatregelen ter reductie van broeikasgasemissies omvatten passieve irrigatie van de ondergrond, actieve (onder druk staande) irrigatie van de ondergrond en paludicultuur.

Het NOBV-onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een consortium van 8 partijen (Deltares, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen University, B-ware Research Centre, Kytalyk Geoscience en TU Delft) en wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid, meerdere provincies en waterschappen. Kijk voor meer informatie op https://www.nobveenweiden.nl (verwijst naar een andere website).

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden