J. van Acker (Juliëtte)

Promovendus - Marketing

J. van Acker (Juliëtte)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Juliette van Acker heeft een achtergrond in de psychologie (bachelor) en gedragswetenschappen (master). Sinds november 2021 is ze werkzaam als promovendus bij de leerstoel marketing. In haar onderzoek bestudeert ze waarom consumenten weerstand ervaren tegen duurzame innovaties en hoe we deze weerstand kunnen wegnemen. De resultaten van het promotieonderzoek kunnen bijdragen aan duurzamer consumentengedrag, in lijn met een circulaire economie.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden