M.C.G. Al (Marieke)

Gastonderzoeker - Titus Brandsma Instituut

M.C.G. Al (Marieke)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag

Na intrede in 2019 bij de Dominicanessen van de Heilige Familie in Nijmegen, verricht ik als onderdeel van mijn kloosterleven een studie naar Catharina van Siena, mijn voorganger en inspiratiebron uit de veertiende eeuw. Aan haar heb ik ook mijn zusternaam ontleend. Mijn belangstelling voor haar werd gewekt tijdens een verblijf in Rome voor mijn studie Literatuurwetenschap, toen ik kennismaakte met haar boek De Dialoog met God (1377). Mijn onderzoek richt zich op haar geschriften, niet zozeer op de persoon van Catharina, hoewel haar biografie zeer de moeite waard is, als belangrijke heilige bij de Dominicanen, kerklerares én patrones van Europa. Mijn onderzoek omvat een verdere ontsluiting van het werk van Catharina, dat naast De Dialoog (haar enige boek) 386 brieven en een groot aantal gebeden omvat. Ook staat een nieuwe vertaling van De Dialoog op mijn agenda.

Curriculum Vitae

Nevenfuncties