prof. dr. C.W. Anbeek (Christa)

Bijzonder hoogleraar - Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

prof. dr. C.W. Anbeek (Christa)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

In haar onderzoek houdt Anbeek zich bezig met ontregelende ervaringen, zowel op persoonlijk, groeps- en maatschappelijk niveau. Ze stelt zich hierbij vragen als: wat is er nodig om van chaos en ontregeling tot iets nieuws te kunnen komen? Welke rol kunnen ‘communities-with-a-heart’, gemeenschappen met lef, hierbij spelen? Wat kenmerkt deze gemeenschappen met lef en hoe kunnen wij tot een bouwplan komen? Belangrijke ingrediënten voor communities-with-a-heart zijn de moed om kwetsbaar te zijn, dialogen, vriendschap, spelen en co-creatie.

Feministische filosofen en theologen vormen belangrijke wegwijzers voor het onderzoek. Zoals Hannnah Arendt, die nataliteit, geboren worden en opnieuw beginnen, als kenmerk van mensen ziet. Daarnaast komen ook Adriana Cavarero die voortborduurt op Arendt en het dialogische en relationele van mensen doordenkt en Alison Stone aan bod, die gedragen worden accentueert. Anbeek: ‘Kenmerkend aan mijn onderzoek is dat theorie en praktijk hand in hand gaan. Zo ontwikkelde ik samen met docenten van de Hoge School voor de Kunsten Utrecht het spel Tussen zon en man. Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid.’

De aanleiding tot de instelling van de bijzondere leerstoel 'Women and Care for the Future' is het eeuwfeest van de Graal/Vrouwen van Nazareth, zij zijn in 1921 gesticht door Jacques van Ginneken, naar wie de leerstoel is vernoemd. Dit is een van de manieren waarop de Radboud Universiteit nog steeds betrokken is bij het katholieke achterland. De Graal is internationaal nog steeds een vitale v

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden