dr. S.C.H. André (Stéfanie)

Universitair docent - Bestuurskunde

dr. S.C.H. André (Stéfanie)
Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Stéfanie André is beleidssocioloog en als universitair docent en mastercoördinator verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit op het thema "(on)bedoelde gevolgen van beleid". Zij leidt het interfacultair consortium WORKLIFE omtrent werk-privé balans, is lid van het vrouwennetwerk HALKES en doet onderzoek naar de taakverdeling en werkdruk van ouders in coronatijd in het COGIS-NL onderzoeksproject. In 2021 werd zij onderzoeker van het jaar binnen de Nijmegen School of Management.

Haar onderzoeksproject "Fathers Combining Work and Care" kreeg in 2022 een NWO-VENI subsidie. Hierin onderzoekt zij hoe mannen werk-zorg ambitie omzetten in werk-zorg gedrag en welke organisatiefactoren daarop van invloed zijn. In haar eerdere project FLAME "FLexible work Arrangements among MEn" richtte zij zich op het (on)vrijwillig part-time en full-time werken van mannen en hoe zij dit combineren met zorg. Daarnaast kreeg zij in 2023 de NWO-XS beurs op het project "Who's your daddy?" om de rolmodellen van vaders te onderzoeken en wat het voor hen mogelijk maakt om gebruik te maken van verlofbeleid.

Zij behaalde haar Bachelors Sociologie (2008) en Politicologie (2009), de master Vergelijkende Politicologie (2010) en de Research Master Social Cultural Science (2010) aan de Radboud Universiteit Nijmegen (major sociologie). Daarna verdedigde zij in november 2017 met succes haar proefschrift: "The two sides of homeownership: security and insecurity. A comparative approach to the effects of housing tenure and housing wealth on political attitudes, political behavior and subjective wellbeing." Geschreven aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Tilburg.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

In de media

Nevenwerkzaamheden