dr. S.C.H. André (Stéfanie)

Universitair docent - Bestuurskunde

dr. S.C.H. André (Stéfanie)
Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Stéfanie André is universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit op het thema "(on)bedoelde gevolgen van beleid". Binnen de opleiding is zij mastercoördinator en geeft de vakken organisatietheorie, beleidscyclus I en besturen van veiligheid III. Zij leidt het interfacultair consortium WORKLIFE omtrent werk-privé balans. Dit consortium wordt gefinancierd door de universiteit. Daarnaast doet zij onderzoek naar de taakverdeling en werkdruk van ouders in corona-tijd in het COGIS-NL onderzoeksproject. In 2021 werd zij onderzoeker van het jaar binnen de Nijmegen School of Management. Sinds 2020 is zij ook vice-voorzitter van het HALKES netwerk.

Haar onderzoeksproject FLAME "FLexible work Arrangements among MEn" richt zich op het (on)vrijwillig part-time en full-time werken van mannen en hoe zij dit combineren met zorg. Verder doet zij onderzoek naar gender rollen en attituden en de sociale en politieke effecten van eigenwoningbezit.

Na het behalen van haar Bachelors Sociologie en Politicologie, de master Vergelijkende Politicologie en de Research Master Social Cultural Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen (major sociologie). Verdedigde zij in november 2017 met succes haar proefschrift: "The two sides of homeownership: security and insecurity. A comparative approach to the effects of housing tenure and housing wealth on political attitudes, political behavior and subjective wellbeing." Geschreven aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Tilburg. Van 2017-2019 werkte zij als UD sociale ongelijheid en coördineerde zij met prof. dr. Gerbert Kraaykamp en dr. Roza Meuleman het Nationaal Coördinatie Team (NCT) European Social Survey Ronde 9 (2018-2019) in Nederland.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

In de media