dr. A.M.G. Arnout (Anneleen)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. A.M.G. Arnout (Anneleen)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Anneleen Arnout is gespecialiseerd in emotiegeschiedenis, consumptiegeschiedenis en de geschiedenis van de negentiende- en twintigste-eeuwse stad. Ze studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. In 2015 promoveerde ze aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. In 2016 verwierf ze een Veni-subsidie voor haar project ‘The Sensitive City. Emotions and Urban Space in Amsterdam, Paris and London (1850-1930)’.

Met haar onderzoek richt ze zich op de stedelijke cultuur van de negentiende en vroege twintigste eeuw. In 2019 verscheen bij Routledge de monografie ‘Streets of splendor’, waarin ze de ontwikkeling van de Brusselse winkelruimtes, -praktijken en -culturen in negentiende-eeuws Brussel traceerde. Momenteel werkt ze aan een project over de emotionele beleving van de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse grootstad. In deze periode waren steden als Amsterdam, Parijs en Londen onderhevig aan grote veranderingen. Aan de hand van uitgebreid onderzoek in kranten, stadsbeschrijvingen en dagboeken onderzoekt ze de impact die deze veranderingen hadden op de emotionele band van stedelingen met hun omgeving.

Ook de coronacrisis heeft een grote invloed op onze emotionele band met de stedelijke ruimte. Samen met onderzoeksbureau MotivAction zette Anneleen in het voorjaar van 2020 een online enquête op waarin werd gepeild naar hoe Nederlanders zich tijdens de 'lockdown' voelden wanneer ze op straat kwamen. De resultaten van dat onderzoek leidden onder meer tot een opiniestuk in NRC en een interview in De Volkskrant.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden