mr. dr. I.V. Aronstein (Irene)

Medewerker - Vaksectie Burgerlijk Recht

mr. dr. I.V. Aronstein (Irene)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag

Irene Aronstein is secretaris van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en als onderzoeker verbonden aan hetzelfde onderzoekcentrum. Naast de ondersteuning van het dagelijks bestuur van het OO&R verricht zij onderzoek naar de doorwerking van het Unierecht in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. In december 2019 verdedigde zij haar promotieonderzoek getiteld 'Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties'.

Onderzoeksthema
  • De invloed van Unierecht op privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsverhoudingen.
Onderzoeksgroep
  • Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R)

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden