mr. dr. I.V. Aronstein (Irene)

mr. dr. I.V. Aronstein (Irene)
Werkdagen dinsdag, donderdagochtend, vrijdagochtend

Irene Aronstein ondersteunt bij de evenementenorganisatie van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en is als onderzoeker verbonden aan hetzelfde onderzoekcentrum. Naast de ondersteuning, verricht zij onderzoek naar de doorwerking van het Unierecht in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. In december 2019 verdedigde zij haar promotieonderzoek getiteld 'Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties' en werd aan haar de Niels Stensen Fellowship toegekend, waarmee zij in 2021 een postdoctoraal internationaal boekproject aanving dat vermoedelijk in de loop van 2024 gepubliceerd zal worden.

Onderzoeksthema
  • De invloed van Unierecht op privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsverhoudingen.
Onderzoeksgroep
  • Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R)

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden