S.D.L. Arts (Sara)

Promovendus - Financiele Economie

S.D.L. Arts (Sara)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Sara heeft een achtergrond in economie en sociale psychologie. Ze is breed geïnteresseerd in verschillende aspecten gerelateerd aan hoe mensen (financiële) beslissingen maken. Daarnaast ligt haar interesse in het onderzoeksgebied van ‘behavioral economics’. Haar onderzoek focust zich op de besluitvormingsprocessen van individuen wanneer ze met verschillende typen complexe beslissingen worden geconfronteerd. Dit kan te wijten zijn aan de complexiteit van de situatie of doordat het beoordelen van de verschillende opties lastig is. In haar onderzoek combineert ze verschillende soorten data, waaronder zelf verzamelde experimentele data, paneldata, en administratieve data van het CBS.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden