prof. dr. A. Arvaniti (Amalia)

Hoogleraar - Centre for Language Studies
Hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen

prof. dr. A. Arvaniti (Amalia)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik ben foneticus en laboratoriumfonoloog. Ik ben geïnteresseerd in alle soorten fenomenen in de studie van spraak, maar mijn onderzoek richt zich op prosodie, met name de productie en perceptie van intonatie en ritme. Ik heb ook een secundaire interesse in de studie van spraakvariatie, met name in de context van diglossie en tweetaligheid. Mijn huidige onderzoek (2019-2024) richt zich op intonatie en probeert een geïntegreerd fonologisch model te bieden dat enerzijds rekening houdt met fonetiek en anderzijds met de pragmatiek van intonatie. Dit onderzoek wordt ondersteund door een ERC-beurs met de titel SPRINT (ERC-ADG-835263). Ik werk ook aan het documenteren van de fonetiek en fonologie van Grieks post-diglossia met het oog op de publicatie van een monografie over dit onderwerp, getiteld Sound Structures of Greek; dit onderzoek is gefinancierd door een Leverhulme Major Fellowship in het Verenigd Koninkrijk (2019-2020), en een Mohrmann-beurs aan Radboud (2020-2022).

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden