mr. B. Assink (Bob)

Universitair docent - Vaksectie Bestuursrecht

mr. B. Assink (Bob)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Nadat mr. Bob Assink de graad van Bachelor of Business Administration behaalde, ging hij Nederlands recht studeren aan de Universiteit Maastricht, met als master Staats- en bestuursrecht (cum laude). Gedurende zijn rechtenstudie participeerde hij in de Togaminor (een verdiepend studieprogramma), nam hij deel aan het Sirius-onderzoeksprogramma Empirisch onderzoek rechtspraktijk, en behaalde hij tweemaal een top 3% certificaat (bachelor en master). Nadien trad hij in dienst bij de provincie Limburg als juridisch beleidsmedewerker op de afdeling Handhaving en Monitoring. Thans is hij verbonden aan de Radboud Universiteit als docent en onderzoeker op het gebied van het bestuursrecht. Hij bereidt een proefschrift voor over de plaats en functie van de bestuursrechtspraak in de democratische rechtsstaat. Hierbij richt hij zich op de vraag in hoeverre het ‘recours objectif’ als functie van de bestuursrechtspraak moet gelden. Naast zijn interesse voor het bestuursrecht, heeft hij ook belangstelling voor andere rechtsgebieden, zoals het strafrecht. Op dat terrein verrichte hij empirisch onderzoek naar het beslisgedrag van strafrechters, waarover hij ook publiceerde. Bob Assink is tevens als rechter (plv) werkzaam bij de rechtbank Oost-Brabant.

Publicaties

Onderwijs

Nevenfuncties