dr. J.M. Bakker (Justine)

Universitair docent - Vergelijkende Godsdienstwetenschap

dr. J.M. Bakker (Justine)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Ik ben universitair docent Vergelijkende Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In mijn werk kijk ik vooral naar de raakvlakken tussen ras/etniciteit en religie, op twee verschillende manieren. Ten eerste doe ik onderzoek naar alternatieve en esoterische vormen van religie in de Afrikaanse diaspora, zoals de Nation of Islam. Ten tweede hou ik me bezig met conceptuele en epistemologische vraagstukken in de religiewetenschap. Wat is “religie"? Hoe hebben ideeën over ras en etniciteit academisch denken over termen zoals “religie” en “esoterie” gevormd?

Van juni tot december 2020 was ik postdoctoraal onderzoeker aan de RU, in de vakgroep Ethic and Politics Philosophy, en daarna docent aan de RU. Ik ben ook verbonden aan de Race-Religion Constellation Group, onder leiding van Dr. Anya Topolski.

In mei 2020 ben ik gepromoveerd in Religiewetenschappen aan Rice University, Houston, TX USA, met een proefschrift waarin ik vormen van Afrodiasporische literatuur, poëzie en kunst bestudeer als “parareligion”, parareligie, een concept dat ik ontwikkel in gesprek met het werk van Sylvia Wynter. Momenteel ben ik bezig met een boekmanuscript gebaseerd op mijn dissertatie.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden