K.J. Bakker (Koen)

Promovendus - Vaksectie Ondernemingsrecht

K.J. Bakker (Koen)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Koen Bakker is promovendus en docent bij het Van der Heijden Instituut, dat deel uitmaakt van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R). Daarvoor heeft hij de master Notarieel Recht en de Onderzoeksmaster Onderneming & Recht beide cum laude afgerond.

Koen schrijft een proefschrift over de stemvolmacht van aandeelhouders en leden, geschreven vanuit een vermogensrechtelijke én rechtspersonenrechtelijk kijk op het stemrecht, de volmacht en de rechtspositie van volmachtgever (aandeelhouder of lid), gevolmachtigde en rechtspersoon.

Daarnaast houdt Koen zich bezig met andere notariële aspecten van het ondernemingsrecht, met bijzondere interesse voor kwesties rondom de algemene vergadering, statuten, aandelen en personenvennootschappen.

Naast het werk aan zijn proefschrift doceert en adviseert Koen in de juridische beroepspraktijk op het gebied van het (notariële) ondernemingsrecht.

Recente publicaties:
- K.J. Bakker, 'Op naar een privatieve stemvolmacht', NTBR 2021/10.
- K.J. Bakker, ''Doorwerking' van stemvolmachten met steminstructie', Ondernemingsrecht 2020/4.
- K.J. Bakker, 'De EU-richtlijn online oprichting van vennootschappen', Ondernemingsrecht 2019/149.
- K.J. Bakker, 'Annotatie bij "Rotterdamse Taxi Centrale RTC"', JOR 2019/184, http://docs.rechtsorde.nl/fileproxy/sdu/RetrieveFile.ashx?url=http%3A%2F%2Fsws.sdu.nl%2Fp1-175848%2Fp1-175848.pdf.
- K.J. Bakker, 'Stemvolmacht en de rol van de notaris', WPNR 2019/7226, p. 109-114, https://opmaat.sdu.nl/hulkStatic/SDU/SDU-GENERIC/g-IMPRWPNR-20190272264/sharp_/ANX/IMPRWPNR-20190272264.pdf.
- K.J. Bakker, 'Loyaliteitsregelingen; lessen uit Frankrijk en Delaware', Maandblad voor Ondernemingsrecht 2019/1-2, https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/mvo/2019/1-2/MvO_2452-3135_2019_005_102_004.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden