prof. dr. P.J.J.M. Bakker (Paul)

Hoogleraar - Geschiedenis van de filosofie

prof. dr. P.J.J.M. Bakker (Paul)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. Paul Bakker houdt zich bezig met natuurfilosofie in de Middeleeuwen en de Renaissance. Hij is de uitgever van de kritische editie van het commentaar op Aristoteles’ Physica van de 14e-eeuwse Parijse filosoof Johannes Buridanus (samen met Michiel Streijger) en van het commentaar op Aristoteles’ De caelo van de Nederlandse filosoof en theoloog Marsilius van Inghen (samen met Bert Bos en Michiel Streijger). Zijn publicaties hebben betrekking op uiteenlopende aspecten van de ‘philosophy of mind’: de relatie tussen lichaam, ziel en geest, theorieën over de vermogens van de ziel, en opvattingen over zintuiglijke waarneming. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontstaan van de psychologie als een eigenstandige wetenschappelijke discipline los van de natuurfilosofie.

Paul Bakker bestudeert uitgegeven en onuitgegeven commentaren op Aristoteles’ Physica, De caelo en De anima. Hij heeft daarbij bijzondere aandacht voor de institutionele contexten waarbinnen deze commentaren zijn ontstaan en voor de complexe relaties tussen filosofische en theologische motieven en argumenten in deze werken. Auteurs met wie hij zich voornamelijk maar niet uitsluitend bezighoudt zijn Johannes Buridanus, Marsilius van Inghen, Blasius van Parma en Pietro Pomponazzi.

Bakker is editor van de boekserie “Medieval and Early Modern Philosophy and Science” (met Christoph Lüthy) en lid van de redactie van het tijdschrift “Vivarium” (beide gepubliceerd door Brill Academic Publishers).

Publicaties

Nevenfuncties