mr. S. Bakker (Sjoerd)

Promovendus - Vaksectie Bestuursrecht

mr. S. Bakker (Sjoerd)
Contactinformatie
  • 024-3611212
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Als promovendus binnen het bestuursrecht (omgevingsrecht) onderzoek ik de toekomst van de landbouw. Hierbij kijk ik vooral naar manieren om koolstof op te slaan en hoe we dit kunnen stimuleren. Ik bekijk dit vanuit de regels die we hebben in Nederland en Europa. Ik houd me bezig met de LULUCF-verordening, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de verordening certificeringskader koolstofvastlegging.

Hiervoor werkte ik als jurist Vergunningen, toezicht en handhaving. In die functie heb ik verschillende dossiers behandeld, variërend van agrarische vergunningverlening tot handhaving op illegale bewoning. Ik was in mijn dossiers onder andere verantwoordelijk voor het adviseren van bestuurders en het vertegenwoordigen van het college in procedures bij de bezwaarschriftencommissie.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden