mr. S. Bakker (Sjoerd)

Promovendus - Vaksectie Bestuursrecht

mr. S. Bakker (Sjoerd)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek richt zich op de toekomst van de landbouw, met specifiek aandacht voor koolstofvastlegging en certificering. Dit bekijk ik zowel vanuit nationaal- als Europeesrechtelijk perspectief.

Trefwoorden: LULUCF-verordening; koolstofvastlegging; gemeenschappelijk landbouwbeleid; carbon credits; negatieve emissies; verordening certificeringskader koolstofvastlegging