S. Baumgarten (Sabine)

Promovendus - Institute for Science in Society

S. Baumgarten (Sabine)
Contactinformatie
Bezoekadres

Toernooiveld 5
6525 ED NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Als promovendus bij het Institute for Science in Society (ISiS) doe ik onderzoek naar de condities voor constructieve multi-stakeholder samenwerking ten behoeve van biodiversiteitsherstel.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden