S. Baumgarten (Sabine)

Promovendus - Institute for Science in Society

S. Baumgarten (Sabine)
Bezoekadres

Toernooiveld 5
6525 ED NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Als promovendus bij het Institute for Science in Society (ISiS) doe ik onderzoek naar de condities voor succesvolle interdisciplinaire samenwerking in het kader van biodiversiteitsherstel.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden