dr. M. Van Bavel (Marjolein)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. M. Van Bavel (Marjolein)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Marjolein Van Bavel is universitair docent moderne cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit en research fellow aan de Universiteit Antwerpen. Haar specialisatie in 20e-eeuwse gendergeschiedenis concentreert zich op individuen die de destijds geldende sociale en lichamelijke normen overtraden. De focus op gendertransgressie werpt licht op dominante normen, aangezien diegenen die deze normen doorbraken dikwijls stuiten op maatschappelijke controle en weerstand. Marjolein onderzoekt niet alleen de maatschappelijke respons op dergelijke transgressies, maar ook de persoonlijke ervaringen en strategieën van individuen om hun eigen leven vorm te geven, wat inzicht geeft in de drijfveren achter sociale verandering.

In haar huidige onderzoek verkent ze de complexe relatie tussen de groeiende populariteit van sport, nationale identiteiten, en de participatie en uitsluiting van vrouwelijke atleten, met specifieke aandacht voor boksen, worstelen en wielrennen in Mexico en België (1920-1990). Daarnaast leidt zij een onderzoeksproject, in opdracht van het Ministerie van OCW, over de totstandkoming en impact van de Nederlandse wetgeving rond geslachtsregistratiewijziging (1985-2014).

Marjolein studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en vervolgde haar opleiding in genderstudies aan University College London, waar zij tevens promoveerde in geschiedenis. Ze was postdoctoraal onderzoeker aan het Instituto de Investigaciones Históricas van de Universidad Nacional Autónoma de México en ontving postdoctorale beurzen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). Ze legde research visits af aan Yale University en El Colegio de México, en ze heeft gedoceerd aan de KU Leuven en de Escuela Nacional de Antropología e Historia. Marjolein was een laureaat voor de EOS Pipet prijs 2022 en ontving de Early-Career Article Award 2020-2021 van het tijdschrift Mexican Studies (University of California Press).

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden