dr. M.J. Becker (Marcel)

Universitair hoofddocent - Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society
Universitair hoofddocent - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

dr. M.J. Becker (Marcel)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Dr. Marcel Becker is deskundig op het gebied van toegepaste ethiek, met name ethiek van het openbaar bestuur, ethiek van de digitale media en juridische (beroeps)ethiek. Het gaat hem er niet zozeer om voor te schrijven wat goed en wat slecht is, maar veeleer om het verhelderen van de achterliggende morele spanningsvelden.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden