I.F. Beenakker MSc (Ivo)

Promovendus - Strategie

I.F. Beenakker MSc (Ivo)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Het onderzoek van Ivo Beenakker richt zich op processen van strategische besluitvorming tijdens duurzaamheidstransities. Hij bestudeert doelen en afstemmingsstrategieën van actoren gedurende de implementatie van een territoriale verkenning op lokaal niveau. Op regionaal niveau onderzoekt Ivo de verwachtingen, drijfveren en commitment van actoren in een bestuurlijk netwerk gelieerd aan de energietransitie. Zijn onderzoekinteresses omvatten ook de Nederlandse energietransitie en de ontwikkeling van realistische games over duurzaamheid. Ivo combineert kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder casestudies, interviews, participatieve observatie, documentanalyse, literatuuronderzoek, enquêteonderzoek en gaming. Ivo is verbonden aan de Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit.

Publicaties

Onderwijs