N.E.J.M. van Beers (Niels)

Ambtelijk secretaris examencommissie - Onderwijsbureau
Medewerker onderwijsinformatie - Onderwijsbureau

N.E.J.M. van Beers (Niels)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ambtelijke ondersteuning van de examencommissie Faculteit FIlosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Zorgdragen voor continuïteit van de examencommissie binnen de Faculteit
Beheer van werkprocessen zowel bij de examencommissie alsook het Studenteninformatiepunt (STIP)

Nevenwerkzaamheden