prof. dr. Y.W.M. Benschop (Yvonne)

Hoogleraar - Strategisch Personeelsmanagement

prof. dr. Y.W.M. Benschop (Yvonne)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Yvonne Benschop is hoogleraar bedrijfskunde, ihb Organizational Behavior bij het Institute for Management research van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij was Hoofd van de Sectie Bedrijfskunde van 2017-2022 en geeft leiding aan de facultaire onderzoeksgroep Gender and Power in Politics and Management. Haar onderwijs, onderzoek en advieswerk gaan over de wijze waarop organisaties hun verantwoordelijkheid voor gender gelijkheid, diversiteit en inclusie vorm en inhoud geven. Ze is bijzonder geïnteresseerd in informele organisatieprocessen die ongelijk reproduceren, en in interventies om organisatieverandering naar meer diversiteit, gelijkheid en inclusie te realiseren. Recente onderzoeksprojecten gaan over gender en inclusie in leiderschap, over de invloed van postfeminisme op organisatieverandering en over duurzame verandering naar intersectionele gelijkheid in organisaties. Ze houdt zich ook bezig met feministische vragen op het grensvlak van klimaatverandering en technologie. Ze is deel van verschillende Europese onderzoeksconsortia, waaronder INSPIRE, het Horizon Europe European Center of Excellence for Inclusive Gender Equality in Research and Innovation.
Zij was Co-Editor in Chief van het wetenschappelijke tijdschrift Organization 2015-2020, lid van de distinguished advisory board van Gender, Work and Organization, en lid van de editiorial boards van verschillende andere wetenschappelijke tijdschriften.
Ze publiceert in tijdschriften zoals Journal of Management Studies, Organization Studies, Organization Theory, Human Relations, en Gender Work and Organization.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Yvonne Benschop onderzoekt de verantwoordelijkheid van organisaties voor vraagstukken rondom gendergelijkheid, diversiteit en inclusie. Welke strategieën en instrumenten helpen organisaties veranderen? Welke rol spelen trainingen, netwerken en inclusief leiderschap?