prof. dr. C.A.M. van den Berg (Mariecke)

Bijzonder hoogleraar - Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

prof. dr. C.A.M. van den Berg (Mariecke)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen vrijdag

In mijn onderzoek richt ik me op de vraag welke rol gender en seksualiteit spelen in hoe er in samenlevingen als Nederland wordt gesproken over religie. De nadruk ligt daarbij op het christendom. Zo onderzocht ik publieke debatten over het ‘homohuwelijk’, discussies over controversiële kunst, en reacties op publieke bekeerlingen.
Daarnaast houd ik me bezig met hoe we binnen het christendom over gender en seksualiteit spreken. Ik vertrek daarbij vanuit een feministisch en queer perspectief. Dit wil zeggen dat ik op zoek ben naar hoe vrouwelijkheid en mannelijkheid, heteroseksualiteit en homoseksualiteit, trans of cis zijn een plek krijgen in de traditie. Welke verhalen en Bijbelse passages worden daarbij als relevant gezien, welke worden juist genegeerd? Wat gebeurt er als je verhalen feministisch en/of queer gaat lezen? Mijn interesse gaat vooral uit naar de rol die gender, seksualiteit en etniciteit spelen in de mechanismen die er voor zorgen dat in de christelijke traditie een onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en bijzaken. Om vervolgens vooral energie te stoppen in wie en wat de ‘bijzaken’ zijn geworden, want daar kom je meestal de meest interessante zaken tegen.

Publicaties

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden