dr. J.K.M. Berns (Janine)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren
Docentambassadeur - Radboud Teaching and Learning Centre

dr. J.K.M. Berns (Janine)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Janine Berns geeft colleges taalvaardigheid en taalkunde bij de opleidingen Romaanse Talen & Culturen, de Master Language Variation and Multilingualism en de Educatieve Master.

In haar onderzoek houdt Janine Berns zich bezig met (i) fonologische taalvariatie en taalverandering en (ii) tweede- en vreemdetaalverwerving, met daarbij een speciale focus op het Frans.

Janine Berns is ook docentambassadeur vanuit het Teaching & Learning Centre van de universiteit. In die rol houdt ze zich bezig met onderwijsinnovatie en pakt ze samen met collega’s - van haar eigen faculteit of van andere faculteiten en universiteiten - wensen en mogelijkheden voor samenwerking of vernieuwing op.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden