dr. J.K.M. Berns (Janine)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren

dr. J.K.M. Berns (Janine)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Janine Berns verdedigde haar proefschrift (NWO Toptalent project), een corpusstudie over diachrone en synchrone fonologische verandering in november 2013. Haar onderzoek richt zich op twee pijlers: (i) fonologische taalvariatie en taalverandering en (ii) tweede- en vreemdetaalverwerving.

Sinds 2009 heeft Janine Berns een grote variatie aan onderwijs verzorgd op zowel BA en MA-niveau, over verschillende taalkundige onderwerpen (inleidingen, verdiepingscursussen morfologie, syntaxis en fonologie, historische taalkunde en L1/L2/FL-verwerving), maar ook Franse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid maken deel uit van haar onderwijscurriculum.