dr. S. Betjes (Sven)

Docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Secretaris onderzoeksprogr. Anchoring Innovation - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid

dr. S. Betjes (Sven)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderzoek richt zich op de culturele inbedding van machtsuitingen in de oude wereld, waarbij ik mij vooral richt op Romeinse muntslag en wegenbouw. Elk op hun eigen manier, waren munten en wegen verankerd in de belevingswereld van de verschillende volkeren rondom de Middellandse Zee. Omdat zowel munten als wegen bij uitstek symbool stonden voor politieke macht, is de culturele inbedding van beide een belangrijke uiting van hoe macht zichtbaar, bespreekbaar en acceptabel werd gemaakt in de oudheid. Ze droegen bij aan het creëren van een zekere samenhang in het cultureel heterogene Middellandse Zeegebied, en bestendigde daarmee de machtsstructuur van het Romeinse rijk. De strategieën waarmee men in de oudheid politiek en cultuur aan elkaar verbond zien we nog steeds in het heden. Op munten zien we visuele elementen die hun wortels hebben in de oudheid, met de onveranderde tegenstelling tussen kop en munt als bekendste voorbeeld. Wegen zijn bovendien nog steeds een veelgebruikt middel voor politieke uitingen, met de vele blokkades in binnen- en buitenland als overbekend voorbeeld.

In 2022 ben ik aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op de ontwikkeling van de beeldtaal op Romeinse munten tussen 27 v.Chr. en 491 n.Chr. Voor ik aan dit project begon, studeerde ik achtereenvolgens in Groningen, Gent en Oxford. Mijn onderzoeksfocus tijdens deze verschillende studies lag op culturele interactie in de Hellenistische periode en de Fenicisch-Punische wereld, met vooral in Oxford een nadruk op numismatiek.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden