dr. J.G. Betkó (János)

Universitair docent - Bestuurskunde

dr. J.G. Betkó (János)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Werkdagen woensdag

János Betkó doet onderzoek naar een experiment met de bijstand, dat is gehouden door de gemeente Nijmegen, in samenwerking met de afdeling Sociologie. Hij onderzoekt of een systeem waarin bijstandsgerechtigden wat geld kunnen bijverdienen naast de uitkering, ze meer autonomie hebben en / of begeleiding krijgen betere resultaten heeft dan het reguliere systeem. Daarbij wordt gekeken naar onder andere gezondheid (fysiek en mentaal), werk (deeltijdwerk, vrijwilligerswerk, ondernemerschap), vertrouwen en armoede. Vanuit zijn dubbelfunctie bij enerzijds de lokale overheid en anderzijds de afdeling Bestuurskunde draagt hij bij aan de brug tussen wetenschap en praktijk.

Onderzoeksthema
  • Bijstandsexperiment Nijmegen

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden