drs. J.G. Betkó (János)

Universitair docent - Bestuurskunde
Buitenpromovendus - Radboud Social Cultural Research
Buitenpromovendus - Sociologie

drs. J.G. Betkó (János)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Werkdagen woensdag, vrijdag

János Betkó doet onderzoek naar een experiment met de bijstand, dat wordt gehouden door de gemeente Nijmegen, in samenwerking met de afdeling Sociologie. Hij onderzoekt of een systeem waarin bijstandsgerechtigden wat geld kunnen bijverdienen naast de uitkering, ze meer autonomie hebben en / of begeleiding krijgen betere resultaten heeft dan het reguliere systeem. Daarbij wordt gekeken naar onder andere gezondheid (fysiek en mentaal), werk (deeltijdwerk, vrijwilligerswerk, ondernemerschap), vertrouwen en armoede.

Onderzoeksthema
  • Bijstandsexperiment Nijmegen

Publicaties

Nevenfuncties