prof. dr. I.L. Bleijenbergh (Inge)

Hoogleraar - Methoden
Lid - Ondernemingsraad

prof. dr. I.L. Bleijenbergh (Inge)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Inge Bleijenbergh is hoogleraar Actieonderzoek, in het bijzonder op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie Ze verdedigde in 2004 haar proefschrift over Europese sociale grondrechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkt sinds 2006 bij de leerstoelgroep Methoden aan de faculteit der Managementwetenschappen in Nijmegen. Ze gebruikt participatieve methoden, zoals focusgroepen en groepsmodelbouw, om organisatieleden te betrekken bij het analyseren en aanpakken van complexe problemen. Ze heeft wijd gepubliceerd over onderwerpen als organisatieverandering, gender ongelijkheid en diversiteit, arbeid en zorg, change agents en participatief actieonderzoek. Ze is co-editor van het Oxford Handbook of Diversity in Organizations en schreef meerdere boeken over kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenfuncties