dr. E.C.C.A. Blommaert (Lieselotte)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. E.C.C.A. Blommaert (Lieselotte)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Dr. Lieselotte Blommaert doet onderzoek naar inclusie en exclusie, ongelijkheid, diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Haar onderzoek richt zich op etnische verschillen (verschillen naar migratieachtergrond), gender-verschillen en/of verschillen tussen sociaal-economische groepen in arbeidsmarktuitkomsten. Het heeft als doel om meer inzicht te geven in de factoren die van invloed zijn op zulke verschillen, bijvoorbeeld in de rol van attituden en stereotypen, menselijk en sociaal kapitaal, de culturele en institutionele context en beleid/interventies (bijvoorbeeld op het niveau van organisaties of landen).

Ze richt zich op vragen die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant zijn en wil op die manier bijdragen aan het vinden van oplossingen voor actuele uitdagingen.

In haar onderzoek gebruikt ze vaak innovatieve combinaties van onderzoeksmethoden, waaronder survey-onderzoek, experimentele methodes (veld-, lab- en survey-experimenten), interviews en case studies.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Over
Als socioloog kijkt Lieselotte Blommaert naar diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt. Wat voor impact hebben factoren als etniciteit en gender op iemands kansen op de arbeidsmarkt, en wat kunnen organisaties daaraan doen?