H. Blommers (Heleen) MA

Onderzoeker - Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

H. Blommers (Heleen) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Heleen Blommers is historicus en werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

Op dit moment draagt zij bij aan het nieuwe deel in de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, over de periode 1982-1994. Zij doet onder andere onderzoek naar milieu-, emancipatie-, en onderwijsbeleid onder de kabinetten Lubbers.

In de afgelopen jaren heeft zij onderzoek verricht naar de War on Poverty, een groot armoedebestrijdingsprogramma in de Verenigde Staten. Voor haar promotieproject ‘Deconstructing the War on Poverty: the rise of a policy failure narrative, 1964-1984’ onderzocht zij hoe en waarom het idee dat dit beleid een mislukking was tot stand is gekomen. In dit onderzoek heeft zij zich gespecialiseerd in de wisselwerking tussen het publieke debat, politiek, en beleid.

Verder is ze redactielid van het tijdschrift De Moderne Tijd en lid van het bestuur van de Netherlands American Studies Association.

Onderzoeksgroep

Projecten

Nevenwerkzaamheden