dr. I.M.K. Bocken (Inigo)

Universitair hoofddocent - Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom
Wetenschappelijk medewerker - Titus Brandsma Instituut

dr. I.M.K. Bocken (Inigo)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ik ben als wetenschappelijk medewerker zowel verbonden aan het Titus Brandsma Instituut als aan de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Centraal in mijn werk staan de hedendaagse vormen van christelijke spiritualiteit vanuit de inspiratie van de Moderne Devotie. Zowel in Duitsland als in Nederland en Vlaanderen zet ik me in voor het onderwijs in dit veld. Daarnaast richt mijn onderzoek zich op de filosofische grondslagen van de mystieke theologie. Ik ben tevens de eerste auteur van de intellectuele biografie van Titus Brandsma, die in 2023 het licht zal zien. Dit boek richt zich op de filosofische en spirituele drijfveren van Brandsma, en op zijn gedachten en idealen die hebben bijgedragen aan zijn moedige maatschappelijke handelen. Tevens onderhoud ik als coördinator religieus leven de relaties met de congregaties en ordes.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden