L.M.F. Boeckhorst (Lorenz) MSc MA

Promovendus - Radboud Docenten Academie

L.M.F. Boeckhorst (Lorenz) MSc MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

In mijn (hoofd)rol als vakdidacticus biologie leer ik studenten hoe biologie geleerd kan worden in het voortgezet onderwijs. Dat doe ik via werkcolleges, lesbezoeken en een veldwerkweek. In werkcolleges wil ik de studenten laten ervaren wat een leerling kan ervaren, en aansluitend samen de ingezette werkvormen onder de loep nemen en bespreken wat het kan betekenen voor de onderwijspraktijken van de studenten zelf. De inspiratie voor mijn studenten haal ik onder andere uit mijn eigen ervaringen als docent biologie en nlt voor klas, de samenwerking met mijn collega's, de vakliteratuur (in de breedste zin van het woord), mijn achtergrond als wetenschapsfilosoof, mijn fascinatie voor en gezonde twijfel rondom technologie en mijn voorliefde voor bordspellen. Daarmee hoop ik ook als rolmodel te functioneren voor mijn studenten: neem jezelf mee in je onderwijs, daar zullen leerlingen van profiteren.

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden