dr. D.R. de Boer (David)

Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History
Universitair docent - Politieke Geschiedenis

dr. D.R. de Boer (David)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

David de Boer is universitair docent politieke geschiedenis. Hij is breed geïnteresseerd in hoe mensen in het verleden nadachten over morele plicht, transnationale solidariteit en migratie in een globaliserende wereld.

Zijn eerste boek, The Early Modern Dutch Press in an Age of Religious Persecution (Oxford University Press, 2023), onderzoekt de rol van nieuwsmedia in de ontwikkeling van internationale solidariteitsnetwerken en humanitair gedachtegoed in de zeventiende eeuw. In 2024 ontving David voor dit onderzoek de Dirk Jacob Veegens Prijs, toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Momenteel ontwikkelt hij een nieuw vergelijkend onderzoeksproject naar migratiedebatten in Londen, Amsterdam en Berlijn.

David studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit Konstanz en de Universiteit Leiden (cotutelle). Als fellow deed hij ook onderzoek aan Harvard University in Cambridge MA, het Leibniz Institut für europäische Geschichte in Mainz en het European University Institute in Florence.
Voordat hij UD werd aan de Radboud Universiteit werkte hij als postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden