N.S. de Boer MSc MA (Nina)

Promovendus - Filosofie van cognitie en taal
Lid - Onderdeelcommissie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

N.S. de Boer MSc MA (Nina)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Er is steeds meer consensus dat we weg moeten bewegen van het idee dat psychische problemen één primaire oorzaak hebben (bijvoorbeeld, het idee dat we psychiatrische stoornissen moeten zien als hersenstoornissen). In plaats daarvan is er meer focus op het gegeven dat psychologische problematiek samenhangt met en afhangt van een breed scala aan biologische, psychologische, socioculturele en existentiële factoren. Deze factoren staan niet los van elkaar, maar interacteren met elkaar op een dynamische manier. Hoe kunnen onze conceptuele modellen en wetenschappelijk onderzoek recht doen aan zo’n multifactoriële, complexe en dynamische kijk op psychopathologie?

Eén manier om dit te doen, is door psychiatrische problemen te conceptualiseren als meerlagige netwerken, i.e., relatief stabiele sets van interacterende factoren die verschillende domeinen omvatten. In mijn PhD project, onderzoek ik wat de epistemische mogelijkheden en beperkingen zijn van zo’n meerlagige netwerkbenadering. Kunnen meerlagige netwerk modellen die geschat worden op basis van data ons inzicht geven in de ‘complexiteit’ van psychologische problemen? In welke mate kan zo’n benadering ons een ander begrip van psychopathologie of een alternatief verklarend raamwerk bieden? En kunnen complexiteitsbenaderingen een rol spelen in de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk?

Ik heb mijn BSc Liberal Arts & Sciences gehaald aan het Amsterdam University College, en mijn MA Neurofilosofie en MSc Neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit. Hiernaast heb ik een achtergrond in klinisch psychiatrisch onderzoek.

Publicaties

Onderwijs