N.S. de Boer (Nina) MSc MA

Promovenda - Filosofie van cognitie en taal
Lid - Onderdeelcommissie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

N.S. de Boer (Nina) MSc MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Er is steeds meer consensus dat we weg moeten bewegen van het idee dat psychische problemen één primaire oorzaak hebben (bijvoorbeeld, het idee dat we psychiatrische stoornissen moeten zien als hersenstoornissen). In plaats daarvan is er meer focus op het gegeven dat psychische problematiek samenhangt met en afhangt biologische, psychologische, socioculturele en existentiële factoren. Deze factoren staan niet los van elkaar: ze interacteren op een dynamische manier. Hoe kunnen onze conceptuele en wetenschappelijke modellen recht doen aan zo’n multifactoriële, complexe en dynamische kijk op psychische problematiek?

Eén manier om dit te doen, is door psychische problemen te conceptualiseren als multidimensionale netwerken, i.e., stabiele sets van interacterende factoren die verschillende domeinen omvatten. In mijn PhD project, onderzoek ik wat de epistemische mogelijkheden en beperkingen zijn van zo’n multidimensionale netwerkbenadering. Biedt het een andere manier om psychische problematiek te begrijpen en/of te verklaren?

Ik heb mijn BSc Liberal Arts & Sciences gehaald aan het Amsterdam University College, en mijn MA Neurofilosofie en MSc Neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit. Hiernaast heb ik een achtergrond in klinisch psychiatrisch onderzoek.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden